"Den stora utmaningen är att våga tro på sig själv" - Johan Wendt, grundare till Mattecentrum. 

Changemaking börjar med dig!

Ledarskap handlar ofta om att leda andra. Att kunna leda och inspirera andra personer är viktigt för många sociala entreprenörer. Men att leda sig själv är grunden i socialt entreprenörskap. Du måste känna dig själv och veta vad du tycker och vill, för att kunna leda dig själv. Efter det kan du leda andra.

 

Svårt ord? Här hittar du vår ordlista!

Självledarskap - inre och yttre system  

Självledarskap betyder att leda dig själv. Vill du bli bättre på självledarskap, ska du fråga dig: Vilka värderingar har jag? Vilka värderingar är viktiga för mig? Påverkar mina värderingar hur jag ser på samhället? Påverkar mina värderingar vad jag vill förändra i samhället? Kanske hör det ihop.

Ett inre system är människors värderingar, styrkor, tankar och känslor. Känner du ditt inre system? Det är viktigt att göra för att må bra.

Ett yttre system är till exempel kompisar, skolan eller samhället. Du påverkar andra, och de påverkar dig. Hur du påverkar andra styrs av ditt inre system. Hur andra påverkar dig styrs också av ditt inre system.  

Dina personliga värderingar

Människor har olika värderingar. Vi får olika värderingar för att vi är med om olika saker i livet. När du vet vilka värderingar som är viktiga för dig får du mer energi och kraft,. Dina värderingar påverkar ditt liv på olika sätt.

Titta på den här blomman. Den har tre delar:

Blommans rötter: Grundvärderingar, det du behöver varje dag för att må bra.

Blommans stjälk: Det du behöver för din utveckling och för att nå dina mål, det vill säga ditt självförverkligande

Blommans krona: Vad du vill hjälpa andra med.

Dina styrkor - vilka är dina främsta skills?

Tänk inte på det som du inte är bra på. Försök att istället komma ihåg vad du är bra på! Då är det enklare att våga och orka förändra världen.

Lika viktigt som det är att veta dina värderingar är det att veta dina styrkor - social, kreativ, lyhörd, analytisk eller något annat. Då hittar du energi och kraft.

Många sociala entreprenörer försöker använda sina styrkor. De saker som de inte är bra på kan andra göra. Om man ofta gör de saker som man är bra på, blir man ännu bättre på dem. Det är bra att olika personer i en grupp har olika styrkor. Då kompletterar de varandra. Gruppen blir ett starkt team som kan samarbeta och göra förändringar.

Varför är det här intressant? Jo, det betyder att det är viktigt att vi vet våra styrkor och att vi använder dem.

Att orka och må bra

Att du ”brinner för” din idé betyder att du tycker att idén är viktig. Det är din största styrka. Men den som brinner för något, kan ibland arbeta för mycket. Då kan det bli en svaghet. Att vara en hjälte som ska rädda världen är omöjligt. Att vara en hjälte för sig själv är däremot möjligt. Därför måste du hitta  en balans. Du måste ta en paus när kroppen är trött. 

Tips för att du ska orka!

  • Konsten att säga nej - Säg nej till det som inte är viktigt för ditt projekt.
  • Hur mycket tid har du? Hur mycket tid behöver du för att kunna gör ett bra jobb?
  • Att bestämma vilken ordning du ska arbeta med uppgifter – välj vad som är viktigast. Leder uppgiften till det mål du har?
  • Tänk klart - Be att få svara senare om du känner dig osäker. 

Mer från Changemakers' Yard

Vi har tagit fram en guide för dig som har en idé. I den står det hur du kan jobba vidare med din idé. Du kan också läsa om hur och vad du som social entreprenör behöver för att lyckas.

Ladda ner guiden (pdf)

Att träffa nya människor är viktigt. Det betyder att det är bra att bli kompis med olika människor. Ett sätt att lära känna nya människor är att hjälpa andra.

Hitta ett nätverk